Polycom Group 310

Polycom group 310 sự thay thế hoàn hảo cho Polycom Group 300. Có 2 điểm khác biệt giữa 2 thiết bị tạo nên 1 khoảng cách rõ rệt cho phòng họp hội nghị truyền hình chuyên nghiệp. Thích hợp cho phòng họp 15-20 người, có thể mở rộng 2 Microphones, mở rộng 2 màn hình hiển thị.

Polycom Realpresence Group 300-720 bao gồm:

+ 01 Camera EagleEye IV

+ 01 Group 310 HD Codec

+ 01 Microphones

group 300 eagle eye IV+ 01 Remote Control
Tùy chọn:

+ Group Series 1080p HD License

+ Group 300 Dual Display Software License

Download Polycom Group 310 Datasheet