Category Archives: Tổng đài Panasonic

24Th2/15

Panasonic KX-TDA 600

Đây là dòng tổng đài hội tủ tương đối đầy đủ mọi tính năng cần thiết cho một doanh nghiệp cần thiết như:

+  Là dòng tổng đài cho phép kết nối voip nhiều tổng đài panasonic lại với nhau tạo thành 1 mạng tổng đài riêng

+  Cấu hình mở rộng linh hoạt từ tối đa 960 máy lẻ số

+  Kết nối các đường trung kế số như: trung kế voip, trung kế E&M, trung kế số E1, trung kế PRI (ISDN)

+  Kết nối E1 với các tổng đài khác hoăc kết nối định tuyến E1 qua internet

+  Chủng loại điện thoại ứng dụng đẹp cho một văn phòng sang trọng

+  Kết nối với hệ thống tổng đài không dây, điện thoại không dây (Dectphone)

+  Và nhiều ứng dụng khác

 Cấu hình :

+  Tổng đài panasonic KX-TDA600 là sản phẩm phù hợp cho nhu cầu của các công ty trung bình có số lượng nhân viên dùng điện thoại từ 128 đến 960 người dùng cơ bản

+  Với khả năng mở rộng linh hoạt phù hợp với mọi khả năng mở rộng của khách hàng từ 128 máy lẻ đến 960 máy lẻ, hệ thống hoàn toàn có thể linh động trong việc mở rộng như mong muốn.

Tính Năng :

Với một số tính năng tính tổng đài hỗ trợ như:

+  Lời chào tự động, giúp cho khách hàng nhanh chóng bấm trực tiếp người cần gặp mà không phải qua bàn trực lễ tân làm trung gian

+  Hệ thống còn cho phép cấm các máy lẻ không cho gọi ra ngoài hoặc chỉ gọi một số vùng nhất định

+  Hệ thống có chức năng tạo password, cấp cho mỗi người 1 password, ai có mật khẩu mới gọi đi được

+  Hệ thống cho phép kết nối phần mềm ngoài, phần mềm tính cước, giúp cho doanh nghiệp tối ưu trong việc quản lý

+  Hệ thống có jack nối với thiết bị lưu điện ngoài như accquy hoặc bộ lưu điện, giúp cho quá trình liên lạc được luôn liên tục không bị gián đoạn.

 Khách hàng lựa chọn :

Với các khách hàng số lượng máy lẻ (người dùng) trong khoảng từ từ 128 đến 960 máy lẻ thì dòng tổng đài này là một lựa chọn hợp lý vì:

+  Giá thiết bị hợp lý

+  Đơn giản thuận tiện trong việc vận hành, sửa chữa cũng như lắp đặt

+  Thuận tiện trong việc di, dịch chuyển về sau.

+  Nâng cấp đơn giản thuận tiện với chi phí hợp lý

24Th2/15

Panasonic KX-TDA 200

Đây là dòng tổng đài hội tủ tương đối đầy đủ mọi tính năng cần thiết cho một doanh nghiệp cần thiết như:

+  Là dòng tổng đài cho phép kết nối voip nhiều tổng đài panasonic lại với nhau tạo thành 1 mạng tổng đài riêng

+  Cấu hình mở rộng linh hoạt từ tối đa 64 máy lẻ analog hoặc lên tới 128 máy lẻ số

+  Kết nối các đường trung kế số như: trung kế voip, trung kế E&M, trung kế số E1, trung kế PRI (ISDN)

+  Kết nối E1 với các tổng đài khác hoăc kết nối định tuyến E1 qua internet

+  Chủng loại điện thoại ứng dụng đẹp cho một văn phòng sang trọng

+  Kết nối với hệ thống tổng đài không dây, điện thoại không dây (Dectphone)

+  Và nhiều ứng dụng khác

Cấu hình :

+  Tổng đài panasonic KX-TDA200 là sản phẩm phù hợp cho nhu cầu của các công ty trung bình có số lượng nhân viên dùng điện thoại từ 24 đến 64 người

+  Với khả năng mở rộng linh hoạt phù hợp với mọi khả năng mở rộng của khách hàng từ 24 máy lẻ đến 128 máy lẻ, hệ thống hoàn toàn có thể linh động trong việc mở rộng như mong . khách hàng doanh nghiệp có thể chọn bất cứ cấu hình nào mong muốn, và từ các cấu hình đã chọn lựa khách hàng hoàn toàn có thể nâng cấp bằng card mở rộng lên cấu hình tối đa cho phép là 32 đường vào và ra 128 máy lẻ.

 

Tính Năng : Với một số tính năng tính tổng đài hỗ trợ như

+  Lời chào tự động, giúp cho khách hàng nhanh chóng bấm trực tiếp người cần gặp mà không phải qua bàn trực lễ tân làm trung gian

+  Hệ thống còn cho phép cấm các máy lẻ không cho gọi ra ngoài hoặc chỉ gọi một số vùng nhất định

+  Hệ thống có chức năng tạo password, cấp cho mỗi người 1 password, ai có mật khẩu mới gọi đi được

+  Hệ thống cho phép kết nối phần mềm ngoài, phần mềm tính cước, giúp cho doanh nghiệp tối ưu trong việc quản lý

+  Hệ thống có jack nối với thiết bị lưu điện ngoài như accquy hoặc bộ lưu điện, giúp cho quá trình liên lạc được luôn liên tục không bị gián đoạn.

 

Khách hàng lựa chọn : Với các khách hàng số lượng máy lẻ (người dùng) trong khoảng từ 24 đến 128 máy lẻ thì dòng tổng đài này là một lựa chọn hợp lý vì:

+  Giá thiết bị hợp lý

+  Đơn giản thuận tiện trong việc vận hành, sửa chữa cũng như lắp đặt

+  Thuận tiện trong việc di, dịch chuyển về sau.

+  Nâng cấp đơn giản thuận tiện với chi phí hợp lý.

24Th2/15

Panasonic KX-TDA 100

Đây là dòng tổng đài hội tủ tương đối đầy đủ mọi tính năng cầnthiết cho một doanh nghiệp cần thiết như:

+ Là dòng tổng đài cho phép kết nối voip nhiều tổng đài panasonic lại với nhau tạo thành 1 mạng tổng đài riêng

+ Cấu hình mở rộng linh hoạt từ tối đa 64 máy lẻ analog hoặc lên tới 128 máy lẻ số

+ Kết nối các đường trung kế số như: trung kế voip, trung kế E&M, trung kế số E1, trung kế PRI (ISDN)

+ Kết nối E1 với các tổng đài khác hoăc kết nối định tuyến E1qua internet

+ Chủng loại điện thoại ứng dụng đẹp cho một văn phòng sang trọng

+ Kết nối với hệ thống tổng đài không dây, điện thoại không dây(Dectphone)

+ Và nhiều ứng dụng khác

 

Chức năng :

 + Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100, bao gồm 8 đường vào trung kế bưu điện ra 48 máy lẻ nội bộ, khả năng mở rộng tối đa 16 đường trung kế vào và ra 64 máy lẻ

+ Với 5khe cắm mở rộng và 1 khe cắm option.

+ Dung lượng mở rộng linh hoạt lên tối đa 16 trung kế 64 máy lẻ.

+ Lập trình bằng máy tính hoặc bằng bàn điện thoại số.

+ Disa lời chào nhiều cấp.

+ Khả năng tạo 1000 mã password cho người dùng.

+ Kết nối máy tính để tính cước và lập trình tổng đài.

 

Cấu hình về hệ thống :

+ Tổng đài panasonic KX-TDA100 là sản phẩm phù hợp cho nhu cầu của các công ty trung bình có số lượng nhân viên dùng điện thoại từ 24 đến 64người

+ Với khả năng mở rộng linh hoạt phù hợp với mọi khả năng mở rộng của khách hàng từ 24 máy lẻ đến 64 máy lẻ, hệ thống hoàn toàn có thể linh động trong việc mở rộng như mong muốn với cấu hình lần lượt là:

+ TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA100-32-40 với các cấu hình trên,khách hàng doanh nghiệp có thể chọn bất cứ cấu hình nào mong muốn, và từ các cấuhình đã chọn lựa khách hàng hoàn toàn có thể nâng cấp bằng card mở rộng lên cấu hình tối đa cho phép là 16 đường vào và ra 64 máy lẻ.

 

Tính năng hệ thống : với một số tính năng đặc biệt tổng đài có thể đáp ứng:

+ Lời chào tự động, giúp cho khách hàng nhanh chóng bấm trựctiếp người cần gặp mà không phải qua bàn trực lễ tân làm trung gian

+ Hệ thống còn cho phép cấm các máy lẻ không cho gọi ra ngoàihoặc chỉ gọi một số vùng nhất định

+ Hệ thống có chức năng tạo password, cấp cho mỗi người 1password, ai có mật khẩu mới gọi đi được

+ Hệ thống cho phép kết nối phần mềm ngoài, phần mềm tính cước,giúp cho doanh nghiệp tối ưu trong việc quản lý

+ Hệ thống có jack nối với thiết bị lưu điện ngoài như accquy hoặc bộ lưu điện, giúp cho quá trình liên lạc được luôn liên tục không bị gián đoạn.

 

Khách hàng lựa chọn: với các khách hàng số lượng máy lẻ (ngườidùng) trong khoảng từ 24 đến 64 máy lẻ thì dòng tổng đài này là một lựa chọn hợp lý vì:

+ Giá thiết bị hợp lý

+ Đơn giản thuận tiện trong việc vận hành, sửa chữa cũng như lắp đặt

+ Thuận tiện trong việc di, dịch chuyển về sau.

+ Nâng cấp đơn giản thuận tiện với chi phí hợp lý.

24Th2/15

Panasonic KX-TES 824

Hệ thống tổng đài tiên tiến KX-TES824 là hệ thống điện thoại có thê hỗ trợ tốt cho kinh doanh và nhu cầu cá nhân của bạn.

Giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu truyền thông của bạn

Điện thoại là phương tiện chủ yếu của bạn, kết nối các thông tin của bạn tới các đối tác kinh doanh, những khách hàng, bạn bè,và thậm chí là những thành viên trong gia đình của bạn cả ở trong lẫn ngoài văn phòng.

KXTES824 hỗ trợ 3 đường trung kế (CO) và 8 thuê bao. Với nhiều Card để chọn, bạn có thể dễ dàng mở rộng khả năng hệ thống của bạn lên 8 trung kế (CO) và 24 thuê bao khi nhu cầu của bạn tăng lên. Cung cấp những tính năng thỏa mãn những yêu cầu phức tạp nhất và tiết kiệm chi phí sử dụng. Bạn có thể kết nối đa dạng các thiết bị truyền thông, như điện thoại không dây, máy ghi âm, modems máy tính, máy kiểm tra thẻ, máy Fax và mọi thiết bị làm việc khác với các đường thông tin liên lạc.

KX-TES 824 Panasonic là phương tiện lý tưởng cho một doanh nghiệp nhỏ hoặc văn phòng ở nhà yêu cầu một hệ thống linh hoạt với độ tinh tế cao.

Màn hình hiển thị trên (Call ID) SLTs & APT

Nhận ra người gọi

Quản lý cuộc gọi tốt hơn

Hệ thống cung cấp tính năng (Call ID), cho phép người sử dụng nhìn thấy thông tin của người gọi trên màn hình điện thoại đơn(SLTs) và điện thoại hỗn hợp (APTs) với sự hỗ trợ hiển thị có thể sử dụng để truy cập 20 cuộc gọi gần đây nhất (Call log). Và hệ thống nhớ được 300 số và tên. Nhớ các cuộc gọi đầu vào, có thể hỗ trợ người gọi dễ dàng.

Một Card tùy chọn theo yêu cầu.

Mở rộng đơn giản và linh hoạt

Panasonic mang đến cho bạn tính linh hoạt chưabao giờ thấy và sự mở rộng đơn giản với các Card tùy chọn.

Bằng việc thêm các Card tùy chọn, bạn có thể mở rộng hệ thống từ 3 CO/8 thuê bao tới 8 Cos/24 thuê bao tùy theo nhu cầu thay đổi của bạn.

Cả lập trình lẫn mắc lại dây đều không tốn kém.

Dịch vụ chuyển cuộc gọi

Không bị nhỡ các cuộc gọi quan trọng trong kinh doanh

Cuộc gọi bên ngoài vào, cuộc gọi nộ bộ và các cuộc gọi chuyển tới thuê bao của bạn có thể đẩy đến các thuê bao khác khi bạn đang gọi điện hoặc ra khỏi bàn của bạn. Các cuộc gọi có thể được chuyển trực tiếp tới một số được lập trình trước, như hộp thư thoại của bạn, điện thoại khác, hoặc thậm chí bên ngoài tòa nhà văn phòng của bạn nâng cao toàn bộ dịch vụ khách hàng một cách hiệu quả. “Chuyển cuộc gọi theo mình” với khả năng lập trình cho phép bạn từ xa chuyển cuộc gọi tới một điện thoại ở văn phòng của bạn, như vậy các cuộc gọi đến thuê bao của bạn sẽ được truyền tới bạn trong khi bạn ra khỏi bàn của bạn.

Dich vụ ngày đêm trưa

Có các kiểu tính năng có thể sử dụng để thay đổi chức năng của hệ thống phù hợp với thời gian trong ngày.

Quản lý chi phí tiết kiệm

Bản thông báo hoạt động của các cuộc gọi

Hệ thống có thể ghi hoặc in ra thông tin cuộc gọi như ngày tháng, thời gian, số thuê bao, số được gọi, khoảng thời gian v.v..

Dịch vụ sử dụng mã truy cập

Mã truy cập có thể sử dụng để xác định các cuộc gọi ra ngoài đòi hỏi mã truy cập và thông báo mục đích. Mã truy cập có thể sử dụng để quản lý chi phí điện thoại của bạ có hiệu quả hơn.

Tính năng hạn chế cuộc gọi đường dài

Hệ thống được lập trình để cấm các cuộc gọi đường dài không hợp pháp bởi việc hạn chế các thuê bao nhất định từ việc truy nhập mãsố điện thoại những vùng riêng / trao đổi mã.

Tính năng khóa điện tử

Tính năng hạn chế thời gian gọi

Hệ thống hạn chế các cuộc gọi ra bên ngoài với chương trình thời gian được lập trình trước. Một thông báo với âm điệu sẽ được gửi cho cả hai 15 giây trước thới gian giới hạn cuộc gọi.