PERNOD RICARD VIỆT NAM

KC Telecom đã triển khai thành công hệ thống hội nghị truyền hình và hệ thống server, networking cho Pernod Ricard Việt Nam với hệ thống Cisco Room Kit, Cisco Room Kit Plus P60 họp qua phần mềm Blue Jeans.