VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN FERRING TẠI VIỆT NAM

KC Telecom đã hoàn thành việc triển khai và lắp đặt, cấu hình và hướng dẫn sử dụng cho VPĐD FERRING tại Việt Nam với đầu cầu Tp.HCM và Hà Nội. Thiết bị sử dụng Cisco Room kit.